Årsmøte NMK Brønnøy

Årsmøte for NMK Brønnøy blir 27. Mars, på Syltern Grendehus, 2 etg, kl 20:00.
Møtet er åpent for alle. Kun medlemmer med kontigent betalt i 2019 har stemmerett.

Enkel servering – påmelding til Ken Børre Karijord – tlf 482 48 501

Innkommende saker til årsmøtet, skal sendes til post@nmkbronnoy.no innen 20. Mars.