Årsmøte

NMK Brønnøy velger å følge råd og retningslinjer fra myndighetene angående koronaviruset – Vi avlyser derfor årsmøtet.
Ny dato vil komme når situasjonen er avklart.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni&utm_content=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni+94990