Ønsker du å kjøre løp?

Vi ønsker å kartlegge om det er interesse for å kjøre løp på Vedal i år. Dette forutsetter at det åpnes opp for det, og at et tilstrekkelig antall førere melder sin interesse.

For å melde din interesse som FØRER, send en mail til paamelding@nmkbronnoy.no
Skriv fullt navn, telefonnummer og helst også lisensnummer (20.xxxxx).
Det er ikke bindende påmelding. Vi håper derfor at det er kun seriøse og reelle henvendelser som kommer.

Med en stor motorsporthilsen fra NMK Brønnøy.