Årsmøte

NMK Brønnøy velger å følge råd og retningslinjer fra myndighetene angående koronaviruset – Vi avlyser derfor årsmøtet.
Ny dato vil komme når situasjonen er avklart.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni&utm_content=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni+94990

Årsmøte NMK Brønnøy

Årsmøte for NMK Brønnøy blir 27. Mars, på Syltern Grendehus, 2 etg, kl 20:00.
Møtet er åpent for alle. Kun medlemmer med kontigent betalt i 2019 har stemmerett.

Enkel servering – påmelding til Ken Børre Karijord – tlf 482 48 501

Innkommende saker til årsmøtet, skal sendes til post@nmkbronnoy.no innen 20. Mars.